top of page
Logo Bogaard Grondwerk

Duurzaamheid

Duurzaam werken is een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Daarom werken wij met de CO2 prestatieladder. Zo krijgen we een goed inzicht in onze impact op het milieu.

CO2 prestatieladder

Om onze bijdrage te leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO2 prestatieladder. 

 

Hierdoor krijgen we een beter beeld van onze CO2-uitstoot en kunnen we gerichter maatregelen nemen. Door een CO2-footprint te maken, konden we de belangrijkste bronnen van onze CO2-emissies opsporen. Onze inspanningen op het gebied van CO2-reductie voldoen aan de eisen van niveau 3 van de SKAO/CO2-Prestatieladder.

bottom of page