top of page
Logo Bogaard Grondwerk

Certificering

Veilig en duurzaam werken is een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Onderdeel hiervan is het hebben van de juiste certificaten. 

VCA **

Met het VCA 2 certificaat voldoen wij aan de eisen in de VGM-checklist Aannemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het VCA certificaat legt de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Bij de jaarlijkse audit wordt o.a. gelet op keuringen van onze machines, werkplekinspecties, gezondheid en risicobeheer. Ook moet iedere medewerker in het bezit zijn van een VCA certificaat, zodat hij voldoende kennis heeft van veiligheid, gezondheid en milieu.

Iso certificering

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid.
Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat de diensten van onze organisatie voldoen aan de eisen van klanten en wet- en regelgeving.
Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgen wij continue verbetering van kwaliteit.

CO2 prestatieladder

Om onze bijdrage te leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO2 prestatieladder. 

 

Hierdoor krijgen we een beter beeld van onze CO2-uitstoot en kunnen we gerichter maatregelen nemen. Door een CO2-footprint te maken, konden we de belangrijkste bronnen van onze CO2-emissies opsporen. Onze inspanningen op het gebied van CO2-reductie voldoen aan de eisen van niveau 3 van de SKAO/CO2-Prestatieladder.

bottom of page